Day: May 4, 2019

Քաղաքապետարանի աշխատակազմը կավելանա 40%-ով, աշխատակազմի ցածր և միջին օղակների աշխատավարձը կբարձրանա 30%-ով, իսկ բարձր օղակներինը՝ գրեթե կրկնակի, սա անթույլատրելի է. Դ. Խաժակյան

Երևանի քաղաքապետարանի հաստիքացուցակների փոփոխության մասին որոշմամբ, որը նախատեսվում է քննարկել...

Read More

Հոլովակներ

Loading...

Հետևեք Մեզ

Yerenan

Weather Icon

Pin It on Pinterest